• ***Νέα παραλαβή  υγρό EOLYS  ***  Στα λιπαντικά η τιμή που εμφανίζεται  είναι ανά λίτρο *** 

   
Batteries
title

Πολιτική εγγυήσεων μπαταριών

 

Για τις μπαταρίες αυτοκινήτων Bosch δίνεται εγγύηση 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς .

Για τις μπαταρίες ΑPS και Comline  δίνεται εγγύηση 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Για τις μπαταρίες ΜΟΤΟ δίνεται εγγύηση 6 μήνες  από την ημερομηνία αγοράς.

Παρέχεται εγγύηση :

 •          Όταν η βλάβη οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα.
 •          Σε μπαταρίες με κομμένη γέφυρα (εφόσον δεν έχουν χτυπηθεί).
 •          Σε μπαταρίες με βραχυκυκλωμένο στοιχείο(εφόσον δεν έχουν χτυπηθεί).


Να επισημανθεί ότι η εγγύηση δίνεται μετά από έλεγχο της μπαταρίας στο κατάστημα μας από εξειδικευμένα μηχανήματα. Στη συνέχεια αν εγκριθεί προχωράμε στην αντικατάσταση.

 

 

Δεν παρέχεται εγγύηση στις παρακάτω περιπτώσεις :

 •        Σε μπαταρίες ανοιχτού τύπου όπου τα υγρά είναι ελλιπή ή έχει γίνει χρήση ακατάλληλων υγρών κατά την πλήρωση.
 •            Σε περίπτωση που η μπαταρία τοποθετηθεί  σε όχημα το οποίο έχει βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα ή απώλεια ρεύματος.
 •            Σε μπαταρίες οι οποίες αφού αγοραστούν έχουν τεθεί σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 •            Σε μπαταρία όπου ο αναγνωριστικός κωδικός λείπει (ειδική σήμανση)
 •          Σε λάθος τοποθέτηση μπαταρίας; δηλαδή εσφαλμένη τοποθέτηση μπαταρίας μικρότερης χωρητικότητας σε σχέση με την προτεινόμενη  χωρητικότητα του κατασκευαστή του οχήματος .
 •          Σε μπαταρίες που έχουν οποιοδήποτε σπάσιμο-χτύπημα –διαρροή